Pandemi Süreci Nedeniyle Dijital Ortamların Kullanılması İle İlgili Duyuru


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.05.2020 tarih ve e.31978 sayılı yazısıyla "dijital ortamlara erişimi olmayan öğrencilere yönelik çözümlerin (alternatif çevrimiçi erişim yollarının kullanılmasına izin verilmesi, öğrencinin bulunduğu yerdeki üniversite birimleri öncelikli olmak üzere milli eğitim bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının bilgisayar ve internet erişim olanaklarının değerlendirilmesi vb.) üretilmesi kapsamında diğer üniversitelerle işbirlikleri yapılması" önerilmiştir.

Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında üniversitemiz yerleşkelerinde mevcut tüm teknolojik ve dijital imkânlarımızla ilimiz ve ilçelerinde ikamet eden tüm üniversite öğrencilerimizin ve diğer üniversite öğrencilerinin kullanımına açılmıştır. Öğrenciler, giriş alanında öğrenci kimlik kartlarını ibraz ederek, maske ve HES kodu kontrolü yapılarak, üniversitemizde uygulanan tüm pandemi tedbirlerine uymaları ve sadece kendilerine rezerve edilen alanda çalışmaları şartı ile kullanabilirler.