Özgörev ve Özgörü

Özgörev (Misyon): Eleştirel düşünebilen, girişimci, üretken, katılımcı, rekabetçi, kişisel ve mesleki olarak kendini sürekli yenileyebilen fertler yetiştirebilmeyi, bilime evrensel katkı sağlayabilen araştırmalar yapabilmeyi, tüm değerleri ile bölgenin ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunmayı görev edinen bir üniversite olmak.

Özgörü (Vizyon): Araştırma ve eğitimdeki dönüşümün bir parçası olarak kendini sürekli yenileyen, sorun çözme becerisine sahip fertler yetiştirerek tercih edilebilir bir üniversite olmak. 

Gelecek dönem stratejik planları ile her bir stratejik plan döneminde kurumun farklılaşması ve konumunun devamlılığı ve gelişiminin sağlanması ama çlanmakta olup, ilk etapta bölgemizden çıkarılan madenlerin çeşitliliği, verimliliği ve ekonomiye kazandırılması, organik tarım sahasının etkin şekilde paydaşlarla birlikte kullanılması ile sahanın üretim tesisi haline gelmesinin sağlanması ve ilin turizm kaynakları potansiyelinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde turizme kazandırılması amaçlanmaktadır.

(2023-2027 Stratejik Plan)