Öğretim Üyesi Alım İlanı


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.),  657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.  

Profesör kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar  ( http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/ ) adresinden temin edecekleri Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği,  lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir.  (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar  ( http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/ ) adresinden temin edecekleri Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği,  lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir.  (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/ kısmındaki Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri ) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.(Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime doçent ve profesör kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

 

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DER.

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

İş Sağlığı ve Güvenliği ABD

Profesör

1

1

Organik Kimya alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Yönetimi ABD

Doçent

1

1

Muhasebe Finansman dalında Doçent unvanı almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmetler Bölümü

Sosyal Hizmet ABD

Doçent

1

1

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Hukuk, İşletme,  Yönetim Bilimleri, Tıp, Diğer Sağlık alanlarının herhangi birinde Doçent unvanı almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü

Mali Hukuk ABD

Dr. Öğretim Üyesi

5

1

Maliye alanında Doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi Bölümü

Havacılık Yönetimi ABD

Dr. Öğretim Üyesi

3

2

Havacılık Yönetimi, Hava Trafik Kontrol, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya Sivil Havacılık Bölümlerinin herhangi birinde Doktora yapmış olmak.

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Termodinamik ABD

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Doktorasını Makine Mühendisliği ABD Termodinamik veya Enerji Bilim Dalında yapmış olmak ve Ekserji Analizi alanında çalışmalar yapmış olmak.