Prof. Dr. Ferkan SİPAHİ

Prof. Dr. Ferkan SİPAHİ

İletişim Bilgileri:

 • E-Mail: ferkansipahi@gumushane.edu.tr

GÖREV DAĞILIMLARI


 • -Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • -Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • -Eğitim Komisyonu
 • -Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
 • -GÜN-ADEK
 • -Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Temsilciliği
 • -Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • -Öğrenci Konseyi Seçimi
 • -Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu
 • -Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü
 • -YÖK Covid Komisyonu
 • -Proje Destek Ofisi

Prof. Dr. Ferkan SİPAHİ

Rektör Yardımcısı

Çayeli (Rize) doğumlu olan Sipahi, ilk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde başladığı lisans öğrenimini 1993 yılında 4.’lükle tamamladı. 1993-1997 yılları arasında KTÜ Fen Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. 1995-1997 yılları arasında KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 1998 yılında başladığı Doktora öğrenimini yine aynı enstitüde 2005 yılında tamamladı. 2002-2003 yılları arasında DAAD Bursu kazanarak Freie Üniversitesi (Berlin, Almanya)’nde Doktora konusu ile ilgili çalışmalar yaptı. 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Gümüşhane Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ne Araştırma Görevlisi, 2008 yılında Yardımcı Doçent olarak atanan Sipahi, 2013 yılında “Mineraloji-Petrografi” alanında Doçent oldu. 2018 yılında Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ne Prof. olarak atandı. Uzmanlık alanını oluşturan Mineraloji-Petrografi alanında, başlıca araştırma konularını hidrotermal ayrışma, skarn oluşumu, granitoyidik ve volkanik kayaçlar oluşturur. 21’i SCI olmak üzere toplam 23 Uluslararası makale, 3 Ulusal makale ve 23 uluslararası olmak üzere toplam 34 bildirisi bulunan Sipahi, toplam 60 bilimsel yayın gerçekleştirmiştir.
2010 yılından itibaren Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Fakülte Kurulu ve Fen Bilimleri Enstitü Kurul üyelikleri yapan Sipahi, 2017-2020 yılları arasında Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü, ÜNİP Koordinatörlüğü ve BAP üyeliği görevlerini yürütmüştür. 2019 yılından itibaren Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü’nü yürütmektedir.