I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu (Güncellendi)


I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu tarihi yeniden düzenlenmiş olup 16-18 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Sempozyum Düzenleme Kurulu 

 

Themeetingdatefor the1st International Symposium on Gümüşhane has beenchangedtoOctober 16-18. 

SymposiumOrganizingCommittee