BESYO Kazanan Adayların Dikkatine


Asil adayların kesin kayıtları, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 10-12 Eylül 2018; Spor Yöneticiliği Bölümü için ise 13-14 Eylül 2018 tarihleri arasında (mesai saatleri içinde) ve bizzat öğrenci tarafından verilecek belgelerle (noter onaylı vekaletnameyle de kayıt yaptırılabilir) Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na yapılır. Asil listeden kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kesin kayıtlarını yaptırmadıklarında, kayıt haklarından feragat etmiş sayılırlar ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemezler. Kesin kayıtlar sonunda boş kalan veya kesin kayıt yaptırıp daha sonra kayıtlarını sildiren adaylardan boşalan kontenjanlar, kesin kayıtların bittiği gün (14 Eylül 2018) saat 18:00’da Gümüşhane Üniversitesi BESYO internet sayfasından ilan edilecek ve 17-21 Eylül 2018 tarihleri arasında (mesai saatleri içinde) yedekler listesinden yerleştirme puanı sırasına göre kontenjan doluncaya kadar kayıt yapılacaktır. Ancak yedek listeden kayıtlar dolmazsa, 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında (mesai saatleri içinde) 2. yedek yerleştirme kayıtları yapılacaktır. Kayıtlarla ilgili her türlü ilan (kayıt tarihleri, boş kontenjan, asil ve yedek listeler vb.) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunun ilan panosundan ve Yüksekokul WEB sayfasından yapılır. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmaz.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1) YKS-AYT sonuç belgesi
2) Lise veya dengi okul diploması (aslı veya onaylı örneği) veya mezuniyet belgesi
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi
4) Askerlik durum belgesi (askerlik çağına gelmiş erkek öğrenciler için herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumuna kayıt olmasında sakınca olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınmış belge)
5) İkametgah belgesi
6) 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 4 x 6 ebadında)
7) Savcılıktan alınacak sabıka kaydı belgesi (e-devlet üzerinden alınan belgeler geçersizdir)
Önemli Not: Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge veya belgeler ile kaydını yaptıran adayların bu durumları, eğitim - öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.