Üniversitemizden Maden Kazası İle İlgili Kapsamlı Sunum

Üniversitemizden Maden Kazası İle İlgili Kapsamlı Sunum

Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen altın madeni kazasının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nda Üniversitemiz önemli bir sunum gerçekleştirdi.

Madencilik İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen sunum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Halkla İlişkiler Binası Komisyonlar toplantı salonunda yapıldı. 

“Çöpler (İliç/Erzincan) Maden Sahasında Meydana Gelen Maden Kazasının Kütle Hareketleri, Yeraltı Suyu Kirliliği, Depremsellik ve Madencilik Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı sunum, Üniversitemizin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanarak sunuldu. Hazırlanan sunum, Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Selçuk Alemdağ, Prof. Dr. Ferkan Sipahi, Jeofizik Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Nafız Maden ve Maden Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çavuşoğlu tarafından Meclis Komisyonuna sunuldu. 

Sunumun “Kütle Hareketleri-Hidrojeoloji Açısından Değerlendirme” başlıklı bölümünde Prof. Dr. Selçuk Alemdağ, kazanın neden olduğu kütle hareketleri ve hidrojeolojik etkileri detaylandırdı. 

 “Patlatmalı Kazı Faaliyetlerinin Heyelan Oluşturma Potansiyeli” başlıklı bölümünde Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çavuşoğlu da patlatma işlemlerinin heyelan riskini nasıl artırabileceğini anlattı. 

 “Çöpler Madeni (İliç-Erzincan) Depremselliği” başlıklı bölümde de Prof. Dr. Nafız Maden, maden sahasının depremsellik durumunu ve bu durumun maden kazalarına etkilerini inceledi. 

Son olarak Prof. Dr. Ferkan Sipahi ise “Altın Madenlerinin Ülkemiz için Ekonomik Önemi, Oluşum Mekanizması ve Siyanürle Zenginleştirme Yapılmasının Çevre Açısından Etkileri” başlıklı bölümde, altın madenciliğinin ekonomik önemi ve siyanür kullanımı gibi çevresel etkileri üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Gerçekleştirilen sunum ülkemizdeki diğer maden kazalarına da büyük ışık tutacağını dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek şunları söyledi: “Bu sunum, ülkemizde madencilik sektörünün gelişimine ve maden kazalarının önlenmesine yönelik önemli bir katkı sunmaktadır. Kazanın detaylı bir şekilde analiz edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi, Türkiye madencilik sektörünün daha güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi açısından büyük önem taşımaktadır. Gümüşhane Üniversitesi olarak, öğretim üyelerimizin yaptığı bu kapsamlı sunumun, Meclis Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu tür bilimsel ve teknik değerlendirmeler, maden kazalarının önlenmesi, iş güvenliğinin artırılması ve çevresel etkilerin minimize edilmesi açısından son derece değerlidir. Hocalarımıza, ülke madenciliğine yaptıkları değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, sundukları bilgilerin ve önerilerin benzer kazaların önlenmesi noktasında yol gösterici olmasını temenni ederiz.” 
  • Gösterim 506
  • Toplam 5