Rektörümüzden Yeni Eğitim - Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama

Rektörümüzden Yeni Eğitim - Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama

Halen devam etmekte olan Koronavirüs (COVİD-19) salgını dolayısıyla üniversitemizin eğitim-öğretim sürecinin belirlenmesi amacıyla toplanan senatoda bazı kararlar alınmıştır.

Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek alınan karalara ilişkin bir açıklama yapma yaptı. Rektörümüz açıklamasında şunları söyledi:

“COVID-19 Salgını ile mücadele kapsamında Güz Dönemi Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 04.09.2020 tarihli 149 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yazdığı tavsiye yazısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07.09.2020 tarih ve 4745 sayılı yazısı ve üniversitemizin de mensubu olduğu Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliği’nin (ÜNİ-DOKAP) 08.09.2020 tarihli ‘2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretim Süreci’ konulu toplantısındaki kararı ile üniversitemizin akademik birimlerinin kurul kararları dikkate alınarak 16.09.2020 tarihinde yapılan Senato Toplantısında aşağıda belirlenen hususlar 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarılı için karara bağlanmıştır. Alınan karara göre;

1. Önlisans, lisans ve lisansüstü programlardaki tüm akademik birimlerde (hazırlık sınıfları dâhil) derslerin uzaktan eğitim araçları kullanılarak yapılmasına,

2. Lisansüstü programlarda gerektiğinde yüz yüze eğitim şeklinin ilgili kurullarda karar verilerek yapılabilmesine,

3. Hazırlık sınıfı dersi muafiyet sınavları ilgili akademik birimler tarafından planlanmasına ve gerekirse GÜSUD-UZEM’den destek alınabilmesine.

4. Ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mezuniyet sınavı ve ek sınavlar uzaktan eğitim araçları kullanılarak sınav, ödev, sunum, proje vb. yöntemlerle yapılmasına,

5. Üniversitemiz Kütüphane ve bilgisayar laboratuvarları ile internet alt yapı imkânlarımızın üniversitemiz öğrencileri ve diğer üniversite öğrencilerinin kullanımına açılmasına,

6. COVID-19 Salgını sürecinin seyrine göre alınan kararlarda değişiklik yapılabilmesine karar verilmiştir.

Öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize sağlıklı günler dilerim.”