Etkinlikler

Seminer | Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları


Seminer | Patent/Faydalı Model


Lojistik Eğitim Standartları Çalıştayı


II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi


PANEL: 3. Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi


Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Sergisi


Mezuniyet


Mezuniyet Töreni


Bütünsüz Sergi (Kolaj)


Yakın Dönem Düşünürleri


Turizm Fakültesi Turizm Haftası Etkinlikleri