Özgörev ve Özgörü

Özgörev (Misyon): Eleştirel düşünebilen, girişimci, üretken, rekabetçi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler önderliğinde araştırma, inovasyon ve etik değerlere önem veren, kişisel ve mesleki olarak kendini sürekli yenileyebilen fertler yetiştirebilmeyi, bilime evrensel katkı sağlayabilen araştırmalar yapabilmeyi, tüm değerleri ile bulunulan yöre, ülke ve dünya sorunlarına karşı duyarlı, şehrin, bölge ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunan hizmetler yapabilmeyi görev edinmiştir.

Özgörü (Vizyon): Eğitim kalitesi ve araştırma imkânları ile toplumsal gelişime öncülük eden kurumsal yapısını gittikçe güçlendiren; bulunduğu yörenin özellikle organik tarım, turizm ve madencilik potansiyelinin değerlendirilebilmesi için çalışmalar yapan; bilime katkılarıyla; ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle topluma yararlı projeler üreten, ülke geleceğinde söz sahibi olan yenilikçi ve saygın bir üniversite olmak.