Yeni Kimlik Kartlarının Aktif edilmesi


Yeni personel kimlik kartları aktif edilmiş olup, kartların kullanıma açılabilmesi için herhangi bir ödeme noktasından (Yemekhane turnikeleri) en az bir defa okutulması gerekmektedir. Bu işlem sonrası eski karttaki bakiyeler yeni karta aktarılmış olacaktır.