Üniversitemizde Deprem Konuşuldu

Üniversitemizde Deprem Konuşuldu

Üniversitemizde Depremle Mücadelede Yeni yaklaşımlar ve Politikalar başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.
Üniversitemiz Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü ile Gümüşhane AFAD İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen söyleşinin açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek Deprem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Rektörümüz konuşmasında “Bilindiği üzere Türkiye bir deprem ülkesi Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sıradadır. Deprem, sadece ülkemizde değil yeryüzünde doğal afetler içerisinde can ve mal kaybı olan en büyük afet grubudur. Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği genç bir kuşakta yer almaktadır. Bundan dolayı doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalıyor. Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ama en önemlisi deprem gelmektedir. Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen en az bir deprem yaşanmaktadır. Bu gün burada AFAD Deprem Dairesi Başkanımız Sayın Dr. Murat Nurlu ve Gümüşhane AFAD İl Müdürlüğümüz ile birlikte Depremle mücadelede gelinen süreçleri ve tecrübelerini bizlerle paylaşacaklardır. Bu sunumların faydalı olmasını diliyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu. Üniversitemiz Kongre Merkezi’nde düzenlenen söyleşide AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu bu deprem gerçeğine dikkat çekmek adına, geçmişten günümüze kadar depremle ilgili saha çalışmaları ve Deprem ile mücadelede yeni politikalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Nurlu yaptığı sunumunda önemli noktalara dikkat çekti. “Bilindiği gibi ülkemizde bir deprem gerçeği vardır. Ülkemizde meydana getirdiği hasar ve can kaybı açısından afetler sıralandığında %61’lik bir oranla deprem ön sırada yer almaktadır. AFAD olarak bu zararların azaltılması için neler yapabiliriz bunları öncelik olarak almamız gerekiyor. Öncelikle AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması için çalışmalar yürütür. Bu amaçla gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlar. Türkiye'de 2009 yılı Aralık ayından itibaren AFAD Başkanlığının kurulmasıyla afet yönetiminde farklı bir kurumsal yapı oluştu. AFAD olarak ülkemizde bir deprem eylem ve strateji planı yapmaya çalışıyoruz. Afet yönetimi olarak Risk ve Zarar Azaltma, Hazırlık, Müdahale ve İyileştirme gibi bir yapımız var. Bu yapı içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.” dedi. Program sonunda AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu ve Gümüşhane AFAD İl müdürü Mesut Bayrak’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.
  • Gösterim 557
  • Toplam 4