Turizm Haftası Mesajı

Turizm Haftası Mesajı

Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Turizm Haftası’nın önemine değinen bir mesaj yayımladı.

Rektörümüz mesajında şunlara yer verdi: “Turizm, ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra, insanların ve toplumların birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında da önemli bir araçtır. Gelişen teknoloji ve erişim imkânları ile seyahat algısı yeni bir anlam kazanmış, turizm, insanların en önemli motivasyonu ve ihtiyacı haline gelmiştir. Ülkemizin coğrafi şartları ve kültürel çeşitliliği, gelişmiş altyapı imkânları ve yetişmiş insan gücü ile birleşerek, turizmde uluslararası başarı elde etmesine imkân vermiştir. Doğal güzellikleri ve tarihi-kültürel zenginlikleriyle keşfedilmemiş bir yer olan Gümüşhane’mizin, turizm sektörünün en önemli duraklarının başında yer alması için bu yönde atılacak adımlar belirlenmelidir. Gümüşhane Üniversitesi olarak bizler bunun bilincindeyiz. Bu nedenle de sürdürülebilir turizm kapsamında ülkemizdeki ve dünyadaki tüm paydaşların görüşlerini farklı disiplinlerden araştırmacıların çalışmalarıyla bilim dünyasına sunmak için, Turizm Fakültemiz tarafından 2. Uluslararası Turizm Kongresi düzenlenecektir. Turizmin sürdürülebilirliğine zarar verecek uygulamaların tartışılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir turizm ile ilgili farkındalığın arttırılmasının amaçlandığı kongrenin, gerek ilimize ve bölgemize gerekse de ülkemize turizm alanında büyük katkılar sunacağı kanaatindeyim. 20-22 Eylül tarihlerinde yapılacak kongrede hakem heyeti tarafından uygun görülen bildiriler ‘Sürdürülebilir Turizm Kongresi Özel Sayısı’ ile Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi’nde yayımlanacaktır. Bu vesile ile turizm potansiyeli yüksek olan Gümüşhane’mizin ve tüm vatandaşlarımızın Turizm Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyor, düzenlenecek kongreye davet ediyorum.”