Taşeron Personel Sınav Sonuçları Kesin Listesi


Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi ve Geçici İşçi kadrolarına geçirilmesi için yapılan sınava ait kesin sonuçlar, aşağıda ilan edilmiştir. Sınav sonrası süreç ile alakalı bilgiler sırası geldikçe Üniversite web sitesin en duyurulacaktır.