Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilme Süreci


GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 VE 24. MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR REKTÖRLÜK MAKAMINCA BELİRLENEN ÇALIŞMA TAKVİMİ

YAPILACAK İŞLEM SÜRE TARİH ARALIĞI
Başvuru 10 gün 02/01/2018-11/01/2018
Tespit Komisyonu İncelemesi ve Hak Sahiplerinin İlanı 30 gün 12/01/2018-12/02/2018
İlana İtiraz 7 gün 13/02/2018-19/02/2018
İtirazların İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı 7 gün 20/02/2018-26/02/2018
Sınavın Gerçekleştirilmesi 10 gün 27/02/2018-08/03/2018
Sınav Kuruluna İtiraz 4 gün 09/03/2018-12/03/2018
İtirazların İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı 7 gün 13/03/2018-19/03/2018
Hak Sahiplerinin Topluca Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesi için Son Gün ------ 02/04/2018

 

Açıklama: Uygulanacak sınav yöntemi, sınav tarihi ve yeri, kurum tarafından ilerleyen günlerde ayrıca ilan edilecektir.