Öğretim Üyesi İlanı


          Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları(Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.)657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.Profesör kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar( http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/)adresinden temin edecekleri Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde Atama Bilgi Formu, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

   Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/ ) adresinden temin edecekleri Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde Atama Bilgi Formu, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

  Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar(http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/ ) kısmındaki Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi, Atama Bilgi Formu, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri ) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.(Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime doçent ve profesör kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

       Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DER.

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı ABD

Profesör

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak ve Stokastik Sonlu Elemanlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Cumhuriyet Tarihi ABD

Doçent

1

1

Cumhuriyet Tarihi alanında Doçent unvanı almış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Bilişim Enformasyon Teknolojileri ABD

Doçent

2

1

İletişim alanında Doçent unvanını almış olmak. 

İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Basın Ekonomi ve İşletmeciliği ABD

Doçent

2

1

Gazetecilik veya İletişim alanında Doçent unvanı almış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Basın Ekonomi ve İşletmeciliği ABD

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını İletişim Bilimleri alanında yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Halkla İlişkiler ABD

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını İletişim Bilimleri alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmetler Bölümü

Sosyal Hizmet ABD

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak. Uygulamalı sosyoloji, toplumsal hareketler ve etno-kültürel ilişki ve etkileşimler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

Gümüşhane Meslek Yüksekokulu

 

Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Pr.

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını Elektrik Elektronik alanında yapmış olmak ve Biyomedikal ve Beyin Bilgisayar Ara Yüzü konularında yayın ve çalışmaları bulunmak.

 

Gümüşhane Meslek Yüksekokulu

Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü

Maden Teknolojisi Pr.

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Jeofizik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Poleomanyetizma alanında çalışmalar yapmış olmak.