Öğretim Üyesi İlanı


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir. Profesör kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/) adresinden temin edecekleri Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar ( http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/ ) adresinden temin edecekleri Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ( http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/ ) kısmındaki Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri ) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.(Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime doçent ve profesör kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DER.

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyat Bölümü

Eski Türk Dili ABD

Profesör

1

1

Eski Türk Dili alanında Doçentlik unvanı almış olmak ve çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyat Bölümü

Eski Türk Dili ABD

Doçent

1

1

Eski Türk Dili alanında Doçentlik unvanı almış olmak ve çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyat Bölümü

Türk Halk Edebiyatı ABD

Doçent

1

1

Türk Halk Edebiyatı dalında Doçentlik unvanı almış olmak ve çalışmalarını ilgili alanda yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ABD

Doçent

1

1

Alanında Doçentlik unvanı almış olmak

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Dil Bilimi ABD

Doçent

2

1

İngiliz Dil Bilimi alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı ABD

Doçent

2

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Eğitimi ABD

Doçent

2

1

Alanında Doçentlik unvanı almış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında Doçent unvanını almış olmak ve Türk Siyasal Hayatı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

 

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyat Bölümü

Eski Türk Edebiyatı ABD

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Eski Türk Edebiyatı dalında doktora yapmış olmak ve bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Arap Dili ve Belagati ABD

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Alanında Doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Eğitimi ABD

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Alanında Doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İslam Tarihi ABD

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Alanında Doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Türk Din Musikisi ABD

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Alanında Doktora yapmış olmak