Öğretim Üyesi Alım İlanı


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayımlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar ( http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/ ) adresinden temin edecekleri Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

 

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DERECE

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman ABD

Doçent

1

1

Muhasebe Bilim dalında Doçent unvanı almış olmak. Finansal raporlama, üretim maliyetleri ve yönetim muhasebesi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Maliye Bölümü

Mali İktisat ABD

Doçent

1

1

Maliye Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Ekonomik Büyüme, Vergi Teorisi ve Yolsuzluk alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Kentleşme ve Çevre Sorunları ABD

Doçent

1

1

Uluslararası İlişkiler alanında doçent unvanı almış olmak ve Uluslararası Çevre Politikaları alanında çalışmaları bulunmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

İnsan Kaynakları Yönetimi ABD

Doçent

1

1

Pazarlama alanında Doçent unvanı almış olmak. Elektronik ağızdan ağıza pazarlama, Taraftar temelli marka değeri ve Tüketici etnosentrizmi konularında bilimsel çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler ABD

Doçent

1

1

Uluslararası İlişkiler Bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Türk Dünyası, Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Fizik Mühendisliği Bölümü

Matematiksel Fizik ABD

Doçent

 

1

1

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği alanında Doçent unvanı almış olmak. Hızlandırıcı Fiziği ve Uyarılmış Leptonlar konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Kontrol ve Kumanda Sistemleri ABD

Doçent

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak.