Öğretim Üyesi Alım İlanı


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar ( http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/ ) adresinden temin edecekleri Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ( http://personel.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/i%C3%A7-kontrol/dok%C3%BCmanlar/formlar/ ) kısmındaki Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, diploma (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin onaylı örnekleri ) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.(Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birime doçent kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.


BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DER.

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Yönetimi ABD

Doçent

1

1

Doçentliğini Halk Sağlığı alanında almış olmak, Bölge Sağlık Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

İç Hastalıkları Hemşireliği ABD

Doçent

1

1

Dâhili Hastalıklar Hemşireliği alanında doçent unvanı almış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri ABD

Doçent

1

1

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Doçent unvanı almış olmak

 

Edebiyat Fakültesi

 

Sosyoloji Bölümü

Kurumlar Sosyolojisi ABD

Doçent

1

1

Din Sosyolojisi alanında Doçent unvanı almış olmak ve Kültür, Kültürel Kimlik, Gençlik ve Doğu Karadeniz Kültürel Kimlik konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

İnsan Kaynakları Yönetimi ABD

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Doktorasını Yönetim Organizasyon alanında yapmış olmak ve Örgütsel Davranış alanında çalışmaları olmak

 

Gümüşhane Meslek Yüksekokulu

 

Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü

Maden Teknolojisi Pr.

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi ABD alanında doktora yapmış olup ‘Uçucu Küllerde İnceliğin Puzolanik Aktiviteye Etkisi' üzerine çalışmış olmak

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi Bölümü

Havacılık Yönetimi ABD

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Havacılık Yönetimi alanında Doktora yapmış olmak

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi Bölümü

Havacılık Yönetimi ABD

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Muhasebe bilim Dalında Doktora yapmış olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi ABD

Dr. Öğretim Üyesi

5

1

Beden Eğitimi ve Spor alanında Doktora yapmış olmak.