Kpss 2018/2 Yerleştirme Sonucuna Göre Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler


 1. KPSS yerleştirme sonuç belgesi örneği (İnternet Çıktısı)

 2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

 3. Herhangi bir kamu kurumunda çalışıyorsa veya ayrılmışsa onaylı hizmet belgesi.

 4. Onaylı SGK Hizmet Dökümü (Çalışmışsa)

 5. İkametgâh belgesi.

 6. Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

 8. 8 adet vesikalık fotoğraf (Kılık Kıyafet Yönetmeliğe uygun şekilde son 6 ay içinde çekilmiş)

 9. Terhis Belgesi ya da Askerlik Muafiyet Belgesi Formu

 10. Atama Başvuru Formu

 11. Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formu ( 2 nüsha olarak bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.)

 12. Sağlık Beyanı Formu

Adayların atanma işlemlerine esas olmak üzere yukarıda açıklanan belgeleri (31.12.2018-15.01.2019) tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile vermeleri gerekmektedir.
Bu ilan resmi tebligat niteliğindedir, adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacak olup, süresi içerisinde başvuru yapmayanlar atanma işleminden vazgeçmiş sayılacaktır.