Kpss 2017/2 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler


 1. KPSS yerleştirme sonuç belgesi örneği (İnternet Çıktısı)

 2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

 3. Herhangi bir kamu kurumunda çalışıyorsa veya ayrılmışsa onaylı hizmet belgesi.

 4. Onaylı SGK Hizmet Dökümü (Çalışmışsa)

 5. İkametgâh belgesi.

 6. Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

 8. 8 adet vesikalık fotoğraf (Kılık Kıyafet Yönetmeliğe uygun şekilde son 6 ay içinde çekilmiş)

 9. Terhis Belgesi ya da Askerlik Muafiyet Belgesi Formu (İndir)

 10. Atama Başvuru Formu (İndir)

 11. Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formu (İndir)

 12. Sağlık Beyanı Formu (İndir)

 

 

Adayların atanma işlemlerine esas olmak üzere yukarıda açıklanan belgeleri (07.12.2017-22.12.2017) tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılabilir.

 

Bu ilan resmi tebligat niteliğindedir, adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacak olup, süresi içerisinde başvuru yapmayanlar atanma işleminden vazgeçmiş sayılacaktır.

 

 

Adres: Bağlarbaşı Mah.

Gümüşhane Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Merkez/GÜMÜŞHANE