İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yabancı Dil Sınavı


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası ve İktisat Tarihi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların Yabancı Dil Sınavları 11/12/2017 Pazartesi günü saat 13:00'da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda yapılacaktır.