BESYO Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler


KESİN KAYITLAR

Asil adayların kesin kayıtları, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi bölümleri için 31 Ağustos -04 Eylül 2020 tarihleri arasında (mesai saatleri içinde) ve bizzat öğrenci tarafından verilecek belgelerle Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na yapılır. Asil listeden kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kesin kayıtlarını yaptırmadıklarında, kayıt haklarından feragat etmiş sayılırlar ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemezler. Kesin kayıtlar sonunda boş kalan veya kesin kayıt yaptırıp daha sonra kayıtlarını sildiren adaylardan boşalan kontenjanlar, kesin kayıtların bittiği gün (04 Eylül 2020) saat 18:00’da Gümüşhane Üniversitesi BESYO internet sayfasından ilan edilecek ve 05-08 Eylül 2020 tarihleri arasında (mesai saatleri içinde) yedekler listesinden YP sırasına göre kontenjan doluncaya kadar kayıt yapılacaktır. Ancak yedek listeden kayıtlar dolmazsa, 09-11 Eylül 2020 tarihleri arasında (mesai saatleri içinde) 2. Yedek yerleştirme kayıtları yapılacaktır. Kayıtlarla ilgili her türlü ilan (kayıt tarihleri, boş kontenjan, asil ve yedek listelervb.) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunun ilan panosundan ve Yüksekokul WEB sayfasından yapılır. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmaz.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) 2019 veya 2020 yıllarına ait YKS-AYT sonuç belgesi

2) Lise veya dengi okul diploması (aslı veya onaylı örneği) veya mezuniyet belgesi

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi

4) Askerlik durum belgesi (askerlik çağına gelmiş erkek öğrenciler için herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumuna kayıt olmasında sakınca olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınmış belge)

5) İkametgah belgesi

6) 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş ve kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 4 x 6 ebadında)

7) Sabıka Kaydı Belgesi

Önemli Not: Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge veya belgeler ile kaydını yaptıran adayların bu durumları, eğitim - öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Yerleştirme puanı ve “asil ve yedek listesine” ilişkin itirazlar; listeler ilan edildikten sonra Gümüşhane Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığının TR05 0001 2009 3810 0004 0000 41 Nolu hesabına (Halk Bankası Gümüşhane Şubesi) 150 TL yatırılarak, dekont belgesiyle birlikte listenin ilanından itibaren 2 işgünü içerisinde Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’ne ŞAHSEN dilekçeyle yapılmalıdır. İtirazın haklı bulunması halinde yatırılan para adayaiadeedilecektir. Belirtilen 2 iş günü içerisinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılacaktır. Genelolarak sonuçları etkileyen durum söz konusu olursa, listeler yeniden düzenlenir ve ilan edilir.