Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Töreni Gerçekleştirildi

Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Töreni Gerçekleştirildi

Üniversitemiz GÜSUD Koordinatörlüğü tarafından verilen “Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı”nda başarılı olanlara sertifikaları verildi.

Aile içinde yaşanan ve aileyi etkileyen olumsuzluklar karşısında aile bireylerine profesyonel destek sağlamayı amaç edinen aile danışmanlığı ile; aile içi sorunların çözümünün sağlanması ile birlikte, aile içi iletişimi ve ilişkileri güçlendirmek, böylece aile üyelerinin birbirini daha iyi anlamalarını sağlamak adına hizmet verilir. Üniversitemiz tarafından verilen 450 saatlik eğitim ile birlikte yönetmelikte belirlenmiş olan yetkinliklere sahip profesyonel aile danışmanları yetiştirilmektedir. Bu bağlamda T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, 4 Eylül 2012 tarihli ve 28401 sayılı “Gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak aile danışma merkezleri yönetmeliği” kapsamında, Gümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde 28.09.2020-04.12.2020 tarihleri arasında 450 saatlik “Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi Programı” gerçekleştirildi. 16 kişinin katılım gösterdiği eğitimde yapılan sınav sonucunda 60 puan üzeri alan tüm katılımcılarımız eğitimi başarı ile tamamladı.

Sertifika almaya hak kazanan katılımcılar ve GÜSUD Koordinatörlüğü bünyesinde eğitim veren akademisyenlere Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’in de katıldığı online (çevrimiçi) bir törenle sertifikaları verildi.

Gerçekleştirilen törende program hakkında bilgiler veren GÜSUD Koordinatörü ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müge Yılmaz şunları söyledi: “GÜSUD Koordinatörlüğü olarak misyonumuz, yaşam boyu eğitim anlayışı çerçevesinde üniversite ve üniversite dışındaki gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü eğitim programı ve sosyal etkinlikler düzenleyerek bunlar aracılığıyla üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu anlamda eğitimlerimiz sürekli bir şekilde devam etmektedir. Gümüşhane Üniversitesi olarak farkımız; Türkiye genelinde açılan aile danışmanlığı eğitimleri incelendiğinde eğitmen tercihlerinde aynı alanda oldukları görülmüştür. Örneğin sadece sosyologlar veya sadece hemşireler veya sadece psikologlar eğitmen olarak yer almışlar. Gümüşhane Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu eğitim programı diğer üniversite ve özel kuruluşlardan farklı olarak eğitmen alanları geniş kapsamda tutulmuş olup psikoloji, sosyoloji, sağlık ve PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) alanlarından uzman hocalarımız tercih edilmiştir. Derslerimiz canlı olarak uzaktan eğitimle gerçekleştirilmiştir. Diğer bir farkımız, sertifikalarımızda karekod uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulama ile sertifikanın doğruluğu kontrol edilebilmektedir. Ayrıca katılımcılarımızın internet sayfamızdan bilgilerini girerek sertifikalarının imzalı halini indirme olanakları bulunmaktadır. Katılımcılarımız aldıkları bu sertifika ile Türkiye’nin her yerinde Aile Danışmanlığı Merkezi açma yetkisine sahip olabilirler. Bu amaçla da eğitime katılanları kutluyorum. Eğitimlerin verilmesi noktasında büyük emek veren herkese de çok teşekkür ediyorum.”

Sertifika töreninin ilerleyen saatlerinde katılımcılar aldıkları eğitimler hakkında duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Tören sonrasında Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek programa katılanlara şunları söyledi: “28401 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yönetmeliği böyle bir sertifika yardımıyla hizmeti kanunen kolaylaştırıp teşvik ediyor. Ama gerek bu sertifika eğitimlerinin gerekse de danışmanlık müessesesinin amacı önce korumak, muhafaza etmektir. Çünkü aile içi anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın ortadan kaldırılmasına destek sağlanmalıdır. Bu nedenle de başından sonuna kadar tamamen katkı amacı güden bir yönetmelik ve o yönetmeliğin pratikte ortaya koyduğu bir müessesedir. Bu programda aldığınız eğitimler de bunları kazandırmaya yönelikti. Üniversitemiz tarafından bu konuda yetişmiş uzman akademisyenlerimiz tarafından bu eğitimler verildi. Çok şükür ben bütün hocalarımızla gurur duyduğumu burada bir kez daha belirtmek istiyorum. Sertifika eğitimine katılan arkadaşlarımız ve eğitimleri veren hocalarımız severek, isteyerek bu işe katıldılar. 450 saatlik eğitim süresi az değil ve böyle bir güzellik ortaya çıktı. Katılımcılarımız şayet iş yapmak isterlerse bu sertifikalarla birlikte başarılı bir şekilde yapacaklarına inanıyorum.

Bu nedenle eğer Gümüşhane Üniversitesi olarak biz böyle kaliteli bir eğitimi düzenlemişsek ve bundan sonra da bu eğitimler artarak devam edecekse, bunda payı olan başta Müge Hanım ve Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Yardımcısı Öğretim Görevlisi Özgür Palancı olmak üzere, bütün hocalarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Katılımcılarımızın da sertifikalarının ve aldıkları eğitimlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Online (çevrimiçi) olarak düzenlenen tören sonrasında, eğitimleri veren hocalarımıza Rektörümüz tarafından imzalanan teşekkür belgeleri takdim edildi.