Unvan  Adı ve Soyadı Görevi Kurul/Komisyon Görevi
 Prof.Dr. Bünyamin KOCAOĞLU Rektör Yardımcısı ve İ.İ.B.F Dekan V. Başkan
 Prof.Dr. Bahri BAYRAM Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V. Üye
 Prof.Dr. Zafer ERGİNLİ İlahiyat Fakültesi Dekan V. Üye
 Prof.Dr. Günay ÇAKIR Gümüşhane MYO Müdürü Üye
Doç.Dr. Ferkan SİPAHİ Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Üye
Doç.Dr. Saime ŞAHİNÖZ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Üye
Doç.Dr. Ekrem CENGİZ Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Üye