SBE 2011-2012 EÖ Yılı Yüksek Lisans Kontenjanları ve Başvuru Şartları

   T.C.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

2011–2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

Kontenjanları, Başvuru Şartları,Başvuruya Esas Teşkil Eden Lisans Programları

 

1.            Kontenjanlar


ANABİLİM DALI:İşletme

ABD

Bilim Dalı

Programa Kabul Edilen Mezuniyet Alanları ve Kontenjanları

Alan İçi

T.C.

Y.U.

Alan Dışı

T.C.

Y.U.

Yatay Geçiş

İşletme

-

İşletme Lisans Mezunları

10


1


-Alan İçi Dışında Kalanlar


2


-

I.YY

II.YY

İşletme Dışı Diğer İİBF, Siyasal Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Mühendisliği, Turizm ve Otelcilik Y.O., Endüstri Mühendisliği, İşletme Öğretmenliği Mezunları


4

2

2


2.            Başvuru Şartları

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarına başvurular sadece güz yarıyılında yapılmaktadır. Adayların, yurt içindeki en az dört yıllık fakültelerden veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen yurt dışındaki fakültelerden birinden mezun olması gerekir. Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda;


2.1.       Üniversite Senatosunca onaylanan  “Başvuruya Esas Teşkil Eden Lisans Programları Tablosu”nda belirtilen lisans programlarının birinden mezun olması,

2.2.       Tezli yüksek lisans için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)puanının  (EA) en az 55 olması, (Ales puanının geçerlilik süresi, alınış tarihinden itibaren 3 yıldır.)

2.3.       Yurtdışında ikamet eden Türk Vatandaşı adayların, ALES veya uluslararası düzeyde eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan (GRE ve GMAT) birine girmiş olması,

2.4.       Lisans Mezuniyet Notunun100’lük sisteme göre en az 50.00 veya 4’lük sisteme göre en az 2.00 olması şartları aranır.

2.5.    Yabancı dil şartı yoktur.

2.6. Başvuruda dikkat edilecek diğer önemli hususlar:

·         Bu alanlar dışındaki programlardan mezun olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir

·         İlan edilen anabilim dallarına, farklı dallardan mezun olarak müracaat eden ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilere yönetmelik gereği Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

·         Başka bir enstitüde lisansüstü bir programa kayıtlı öğrenciler yüksek lisans başvurusu yapamazlar. Bu adaylara yatay geçiş yolu açıktır.

·         Başvurduğu programa veya programlardan herhangi birine yerleştirilen adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmadıkları takdirde, o dönem içinde tekrar başvuru yapamazlar.

·         Boş kalan kontenjanlara yalnızca, 1-12 Ağustos 2011tarihlerinde başvuruda bulunup yerleştirilmemiş yedek adaylar tekrar başvurabilirler.

3.             Yüksek Lisans Programlarına Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Yüksek Lisans başvuruları ilanda belirtilen tarihler arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü    Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılır.Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Enstitümüze ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmelerden aday sorumludur.

 Enstitümüze posta yolu ile ulaşan başvuru sahiplerine ilişkin isim listesi postanın Enstitümüze ulaştığı günü takip eden ilk iş gününde web sayfamızda duyurulacaktır.  Başvuru şartlarını karşılayan adaylar için gerekli belgeler;


3.1.       Yüksek Lisans Başvuru Dilekçesi (Başvuru formu http://sbe.gumushane.edu.tr web adresinden veya Enstitü Müdürlüğü’nden temin edilebilir).

3.2.       Yüksek Lisans Başvuru Formu (Başvuru formu http://sbe.gumushane.edu.tr web adresinden veya Enstitü Müdürlüğü’nden temin edilebilir).

3.3.       Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin Onaylı Sureti (Lisans eğitimini yurtdışından yapan adayların Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alacağı diploma denklik belgesi onaylı örneği)

3.4.       Transkript ya da onaylı örneği (Lisans öğreniminde alınan dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği)

3.5.       ALES Sonuç Belgesi ya da onaylı örneği (Tezli yüksek lisans için ALES Eşit Ağırlık puanı en az 55 olmalıdır.)

3.6.       Askerlik Durumu Belgesi – 1 Ağustos tarihi itibariyle ilişiği olmaması

3.7.       2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Yönetmeliklere uygun 4,5x6 cm vesikalık fotoğraf)

3.8.       Özgeçmiş


4.            Yüksek Lisans Başvurusunun Değerlendirilmesi

·           Adayların başarı sıralaması ALES ve lisans mezuniyet notuna göre yapılır. ALES puanının %55’i ve lisans mezuniyet notunun %45’inin toplamı en az 60.00 puan olmak kaydıyla, en yüksek puanlı adaydan başlanarak ilan edilen kontenjana göre adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilirler. Sıralamada eşitlik olması durumunda ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

·           Üniversitelerin lisans programlarından, ilanın çıktığı eğitim-öğretim yılından bir önceki eğitim-öğretim yılında Bölüm 1. si ve 2. si olarak mezun olan ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar için mevcut kontenjanın %20’i oranında kontenjan ayrılır. Bu adaylar, ALES puanları dikkate alınarak kendi aralarında sıralanır ve kontenjan dahilinde kayıt yapılır.

·           Yüksek lisans kontenjanlarını aşan sayıda müracaat olması durumunda yedek liste hazırlanır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden kontenjan tamamlanır.5.            Kesin Kayıtta İstenilen Belgeler

Kazanan adayların kesin kayıtları 02-09 Eylül 2011 tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi ilanda belirtilen tarihte http://sbe.gumushane.edu.tr  web adresinde ilan edilir. Aynı anda iki yüksek lisans programına kesin kayıt yaptırmak mümkün değildir.

Kesin kayıt için gerekli belgeler;


5.1.       Lisans Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin Onaylı Sureti (Lisans eğitimini yurtdışından yapan adayların Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alacağı diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

5.2.       Transkript ya da onaylı örneği (Lisans öğreniminde alınan dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği)

5.3.       ALES Sonuç Belgesi ya da onaylı örneği (Tezli yüksek lisans için ALES Eşit Ağırlık puanı en az 55 olmalıdır.)

5.4.       Askerlik Durumu Belgesi (Erkek öğrenciler için)

5.5.       6 Adet Vesikalık Fotoğraf (Yönetmeliklere uygun 4,5x6 cm vesikalık fotoğraf)

5.6.       Eğitim-Öğretim Harcının Yatırıldığına Dair Banka Dekontu  (Öğrenci Katkı Payı Hesap Belgesi: ……… ………… Bankası ……. ….… TL). Kesin kayıt yaptıran adaylar, kayıt sildirmek istediklerinde yatırdıkları ücret geri ödenmez.

5.7.       Kesin Kayıt Dilekçesi (Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün http://sbe.gumushane.edu.tr web adresinden veya Enstitü Müdürlüğü’nden temin edilebilir.)

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhanevî Kampüsü, Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Tel: 456 233 1000 pbx Faks: 456 233 1119